Kopen op rekening

Op rekening kopen door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven:

U kunt namens uw instelling op rekening kopen mits de benodigde authorisatie. Bedrijven die voldoen aan een kredietwaardigheidstoets kunnen op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij MP2 Netwerkproducten BV haar financiële partners. De betaaltermijn is 14 dagen.


Voorwaarden voor kopen op rekening

  • MP2 Netwerkproducten BV verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
  • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
  • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door MP2 Netwerkproducten BV aangewezen bankrekening. 


De op de bankafschriften van MP2 Netwerkproducten BV vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt. Indien u nog niet eerder bij ons heeft besteld, geldt voor uw eerste bestelling een maximale besteding van 1500 euro indien u op rekening bestelt.


Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens kiezen voor een automatische betalingsopdracht of een levering onder rembours.


Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede een kopie legitimatiebewijs en na ontvangst van het volledig ingevulde, aanvraagformulier.


Wilt u in aanmerking komen voor bestellen op rekening?

Indien ook u wilt genieten van de voordelen van bestellen op rekening, dan dient u hiertoe ons aanvraag-formulier volledig ingevuld retour te sturen (fax of e-mail of per post).


Deze dient overigens vergezeld te gaan met een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede een kopie legitimatiebewijs.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: