CPR richtlijn

CPR – NEN 8012 en wat u moet weten

Vanaf 1 Juli – 2017 dient alle bekabeling in gebouwen en civiele werken, geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties, te voldoen aan de Europese norm EN 50575 (CPR) die is overgenomen in NEN 8012 (Nederland) of NBN EN 50575:2014/A1:2016/artikel 104 van de AREI (België).


MP2 Netwerkproducten levert voor alle klassen (Eca, Dca,Cca en B2ca) kabels die voldoen aan de vereiste specificaties. Heeft u vragen of zoekt u een product met een specifieke product eigenschappen? Neem dan contact op met de klantenservice zij helpen u graag verder.

  • De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation. Dit is een Europese norm, EN50575, die in Nederland is overgenomen in NEN 8012.


    Het doel van CPR is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. Met de invoering van CPR hoopt men de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.


    CPR classificeert kabels in verschillende brandklassen. Voor 1 Juli 2017 werd hiervoor vaak de aanduiding LSOH of LSZH (Low Smoke Zero Halogen) gebruikt met soms een classificatie nummer 1-3. Deze classificatie zal verdwijnen.

    Kabels worden voor brandgedrag volgens een Euroclassificatie ingedeeld naar “Reaction to fire”. De classificatie zegt iets over de: Warmteafgifte, brandvoortplanting, rookontwikkeling, vallende brandende delen en zuurgraad van rookgassen.


    Onderstaande tabel geeft aan de in NEN 8012 geldende brand klassen en het brandgedrag binnen de klasse.

  • De vier brandklassen volgens EN 50575 (CPR) norm die gelden binnen nederland (NEN 8012).