CPR richtlijn

CPR – NEN 8012 en wat u moet weten

Vanaf 1 Juli – 2017 dient alle bekabeling in gebouwen en civiele werken, geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties, te voldoen aan de Europese norm EN 50575 (CPR) die is overgenomen in NEN 8012 (Nederland) of NBN EN 50575:2014/A1:2016/artikel 104 van de AREI (België).


MP2 Netwerkproducten levert voor alle klassen (Eca, Dca,Cca en B2ca) kabels die voldoen aan de vereiste specificaties. Heeft u vragen of zoekt u een product met een specifieke product eigenschappen? Neem dan contact op met de klantenservice zij helpen u graag verder.

 • De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation. Dit is een Europese norm, EN50575, die in Nederland is overgenomen in NEN 8012.


  Het doel van CPR is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. Met de invoering van CPR hoopt men de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.


  CPR classificeert kabels in verschillende brandklassen. Voor 1 Juli 2017 werd hiervoor vaak de aanduiding LSOH of LSZH (Low Smoke Zero Halogen) gebruikt met soms een classificatie nummer 1-3. Deze classificatie zal verdwijnen.

  Kabels worden voor brandgedrag volgens een Euroclassificatie ingedeeld naar “Reaction to fire”. De classificatie zegt iets over de: Warmteafgifte, brandvoortplanting, rookontwikkeling, vallende brandende delen en zuurgraad van rookgassen.


  Onderstaande tabel geeft aan de in NEN 8012 geldende brand klassen en het brandgedrag binnen de klasse.

 • De vier brandklassen volgens EN 50575 (CPR) norm die gelden binnen nederland (NEN 8012).


 • De brandklasse volgens NBN EN 50575:2014/A1:2016/artikel 104 van de AREIvoor België.

  Voor Nederland zijn in de NEN 8012 vier brandklassen gespecificeerd uitgedrukt in (ca) : B2, C, D, E. In Belgie zijn drie brandklassen gespecificeerd Eca de Cca-S3,d2,a3 en de Cca-S1,d2,a1.


  De hoofdletter geeft aan wat de brandbijdrage en afgifte van warmte door de kabel zijn bij brand. De volg letters en nummers duiden van laag (1, a is weinig) naar hoog (2, 3 =meer) aan de bijdrage in:

  1. Rookproductie (klasse s1, s2, s3)
  • s1: kleine productie en trage verspreiding van rook
  • s1a: s1 en zichtbaarheid is groter dan 80%
  • s1b: s1 en zichtbaarheid is groter dan 60% en kleiner of gelijk aan 80%
  • s2: gemiddelde waarden van productie en verspreiding van rook
  • s3: niet s1 of s2
  1. Druppelvorming (klasse d0, d1, d2)
  • d0: er vallen geen druppels of brandende deeltjes
  • d1: er kunnen druppels of brandende deeltjes vallen <10seconden
  • d2: niet d0 of d1
  1. Zuurtegraad & geleidbaarheid (klasse a1, a2, a3)
  • a1: er komt weinig zuur vrij. Geleidingsvermogen: <2,5ms/mm y pH >4.3
  • a2: gemiddeld vrijkomen van zuur. Geleidingsvermogen: <10ms/mm y pH >4.3
  • a3: niet a1 of a2

   

  Welke kabel nodig is voor een welke specifieke situatie of toepassing is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw of de ruimte (gezondheidszorg, cel of tunnelfunctie, logies, wonen etc.) EN de bijzondere omstandigheden zoals: aanwezigheid van brandbare stoffen, de hoeveelheid aanwezige personen, aanwezigheid van personen met beperkte mobiliteit, trappen/verdiepingen en de efficiëntie/mogelijkheden van ontsnappen aan gevaarlijke situaties.

  Zo zal in de gemiddelde woning een kabel met de classificatie Eca kabel volstaan maar in een zorginstelling met meerdere, niet mobiele bewoners, de hoogste klasse B2ca kabel verplicht zijn.


  Een kabel die gecertificeerd is voor een hogere klasse mag altijd worden gebruikt in toepassingen waar een lagere klasse volstaat.

 • Een Declaration of Performance of DoP certificaat is een verklaring over de technische eigenschappen van producten die fabrikanten moeten afgeven in het kader van CPR. Installateurs, adviseurs, engineers, architecten en eindgebruikers moeten op basis van de verstrekte informatie voor elke situatie en omgeving de vereiste en meest geschikte kabel kunnen kiezen.


  Ook dienen zij op elk moment een DOP certificaat te kunnen overleggen voor de geïnstalleerde kabel.

  Met behulp van het DoP nummer kan de prestatie verklaring verkregen worden. In de DOP verklaring is aangetoond door welk geaccrediteerde instituut de kabel is gekeurd en volgens welke brand- en testmethode is getest.


  Kabel dient tevens te zijn voorzien van een CE markering die o.a. is aangebracht op het label van de verpakking.

  Voor vragen over het DoP certificaat en de CE markering op de kabels die gekocht zijn of worden bij MP2 Netwerk producten kunt u contact opnemen met de klanten service.

 • De toepassing van de NEN 8012 normering is een ketenverantwoordelijkheid en een wettelijke verplichting waarbij:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste informatie zodat een installateur de juiste brandklasse kan selecteren.
  • De installateur is verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor het toepassen van de juiste kabel en moet dit kunnen aantonen door middel van het DoP certificaat. Installateurs moeten kunnen aantonen dat per geïnstalleerde kabel aan de CPR classificatie is voldaan.
  • De distributeur is verplicht om de producten die onder CPR vallen te voorzien van een prestatieverklaring (DoP) met de brandclassificatie en een CE-markering.
  • De fabrikant is verantwoordelijk dat alle producten getest en gecertificeerd zijn. Voor de keuring moet gebruik gemaakt worden van een geaccrediteerde keuringsinstantie.


  Kabels die niet met een brandklasse zijn gemarkeerd en nog vóór 1 juli op de markt worden gebracht, mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd.


  De huidig geïnstalleerde kabels hoeven niet vervangen te worden. De verantwoordelijkheid is een informatieplicht voor de volgende tien jaar, na oplevering van het gebouw.

 • In deze informatieve video’s van Draka en Nexans vindt u een duidelijke uitleg over wat CPR is, wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en een uitleg over verschillende brandklassen. Om te bepalen welke kabel (classificatie) noodzakelijk is voor een specifieke situatie kunt u gebruik maken van een CPR kabel selectie tool die door kabelfabrikanten zoals Draka beschikbaar zijn gesteld.


  Onderstaande tabel geeft een indicatie van de te gebruiken kabel in de verschillende bouwklassen en bouwvormen. Echter omdat iedere situatie unieke is moet ieder project/situatie afzonderlijk worden bekeken in alle facetten van gebruiksfunctie en bijzondere omstandigheden. Het gebruik van de onderstaande tabellen is hiervoor niet voldoende.


  LET OP: Voor iedere situatie dient de installateur aan de hand van de NEN 8012 berekening aan te tonen waarom hij tot een bepaalde kabelkeuze is gekomen.

  Bron: Datwyler White paper

  • Sterkstroomleidingen voor het transport van energie;
  • Communicatiekabels voor het transport van signalen en/of data;
  • Glasvezelkabels voor het transport van signalen en/of data.
  • Als een kabel aan één zijde een connector of plug heeft behoort het niet tot de vaste bekabeling en is de CPR niet van toepassing.
  • Als de kabel aan beide zijde is voorzien van een connectoren of pluggen, zoals een pre-term Assembly of solid wire assembly, is het illegaal om een CPR relevante CE markering op de verpakking te hebben.
  • Patchkabels vallen niet onder CPR.
  • Patchkabel op rol die wordt gebruikt als installatiekabel in een permanente situatie valt wel onder CPR
  • Patchkabels hebben dus geen CPR markering
  • Machinekabels vallen niet onder CPR, in principe ook wanneer machines een groot deel van het gebouw innemen. De kabels voor de gebouw-gebonden (permanente) installaties zoals bijv. verwarmingsinstallaties, ventilatie installaties, koelinstallaties en vaste verlichting vallen wel onder het toepassingsgebied van CPR.
  • Een grondkabel is niet gebouw-gebonden en valt dus niet onder CPR. Echter als de kabel een gebouw binnenkomt en onderdeel is van de vaste installatie, valt de kabel onder CPR. Het is wel toegestaan om een (outdoor) kabel zonder brandclassificatie over een korte lengte in een gebouw in te voeren en aan te sluiten. Deze kabel moet dan aangesloten worden in dezelfde ruimte waar hij het gebouw binnen komt.


 • Voor elektro buizen is er na 1 juli 2017 niets wijzigt, hiervoor zijn nog geen publicaties. Kunststof Elektro buizen kunnen gewoon zonder problemen worden toegepast op basis van de bekende productnormen of keuringseisen. Wel aangeraden om bij CPR gekeurde kabels een halogeenvrije low friction buis toe te passen.

Vragen over een CPR richtlijnen?

Neem dan contact op met de klanten service. We zijn telefonisch bereikbaar via 036-5222820 of stuur een mail naar klantenservice@netwerkproducten.com

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: